Menu
:

     

Řemeslný festival 2016 a 2. ročník Mezinárodního kamenického sympozia v Praze v rámci vyhlášeného Roku řemesel 2016 v areálu Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh

Ve dnech 23. a 24. června 2016 Střední škola technická v rámci vyhlášeného Roku řemesel 2016 pořádala akci s cílem zdůvodnit potřebnost řemesel pro společnost, zejména pak kameníka pro obnovu kamenných památek. Přitažlivou formou bylo propagováno 12 řemeslných oborů. Nabízením jednoduchých workshopů u prezentovaných řemesel škola cíleně podporovala žáky základních škol a jejich rodiče ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání a učební obory. Pro 30 žáků pražských základních škol byla připravena řemeslná dovednostní soutěž, ve které si žáci vyzkoušeli dovednosti oboru truhlář, zámečník, elektrikář a malíř a lakýrník při zhotovování pirátské dřevěné truhly. Ve volné tvorbě účastníků z České republiky a z Chorvatska bylo možno vidět ukázky kamenických a řemeslných děl.

Nad celou akcí převzala záštitu radní MHMP paní Ing. Mgr. Irena Ropková. Akci přišla rovněž podpořit osobně i Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR-Asociace malých a středníchpodniků a živnostníků ČR - vyhlašovatel Roku řemesel 2016.

Děkujeme základním školám za podporu technického vzdělávání a účast jejich žáků na Řemeslném festivalu 2016 a zapojení se do řemeslné soutěže a jednoduchých workshopů.


PaedDr. I. Nechvátalová

Fotografie z akce ZDE, video na našem YOUTUBE kanalu

Příloha(-y)
FileDescriptionFile size
Download this file (podekovaniFR2016.pdf)Poděkování od pí Ludické 168 kB

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Dovolujeme si Vás informovat o zařazení naší školy do „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách“ dle dodatku z 8. června 2016, č.j.: MSMT – 17453/2016 – 1.

Číst dál...

Kromě angličtiny zaměstnavatelé nejčastěji požadují němčinu a francouzštinu

Praha, 15. června 2016 – V dnešní době je dobrá znalost alespoň jednoho cizího jazyka předpokladem pro získání slušného zaměstnání. Nejčastěji jde o angličtinu, vzhledem k sousedství s Německem a Rakouskem je u nás frekventovaná také němčina. Znalost dalších, a nejen evropských jazyků, se může stát dobrým východiskem pro start zajímavé kariéry – a nemusí jít pouze o záměr uplatnit se v zahraničí. Řada zahraničních investorů potřebuje lidi s dobrou znalostí jejich rodného jazyka, některé nadnárodní firmy v České republice navíc budují centra pro podporu svých aktivit v dalších zemích.

Celý článek naleznete v příloze (PDF)

Přijímací řízení pro školní rok 2016 -2017 pokračuje

Stále nabízíme volná studijní místa!
Ke studiu je možné i nadále podávat přihlášky.

Pro maturitní obory, obory s výučním listem a zkrácené studium – denní formu studia
kontaktujte paní N. Štěpánkovou na telefonu 244 007 221 nebo 731 652 971.

Pro nástavbové studium – denní i dálkovou formu a zkrácené studium – dálkovou formu
kontaktujte slečnu K. Čvandovou na telefonu 244 007 129 nebo 731 652 988.

Exkurze žáků k dokončení ražby tunelu Plzeň - Doubravka

Dne 10.června 2016 se žáci prvního a druhého ročníku oboru strojník, zúčastnili exkurze při dokončování ražby tunelu Plzeň – Doubravka při příležitosti Dne otevřených dveří na této stavbě.
Z prvního ročníku se exkurze zúčastnili Dvořák Jiří, Adam Ondřej, Kopecký Matěj a Šubrt Jakub, ze druhého ročníku Marada Frederik, Polan Nick a Švecký Patrik.
Kromě našich žáků, budoucích zaměstnanců Metrostavu a.s. byli přítomni této exkurze i žáci z jiných škol, převážně z okolí města Plzně.

Číst dál...

Důležité upozornění pro maturanty

Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradním a opravným maturitním zkouškám v září 2016 je 27. 6. 2016 !!!
Kontaktujte Mgr. Marii Horákovou (tel. 737 274 683) a domluvte si termín k vyplnění přihlášky.

Jestliže se nepřihlásíte ke zkoušce do stanoveného data, nebudete moci maturitu v září konat. Další termín MZ bude v květnu 2017.

Strana 1 z 21

Hledat

 

 

 

 

 

Školní časopis